Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.artme.bg и фирмата, с която оперира ЕН–АРТ БГ ЕООД. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.artme.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.artme.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. Изображенията и описанията на продуктите са създадени така че да дадат най-ясна представа за характеристиките на стоките, но не претендират за пълна точност и изчерпателност. Разминаванията в характеристики на продукта, произтичащи от инфрмация подадена на Art me по логистичната линия или от самите производители, не могат да се считат за подвеждаща реклама.

4. След кликане на бутона "Финализирай поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Клиентът ще бъде потърсен от наш служител за потвърждение на поръчката и след двустранното потвърждение се счита, че договорът е сключен. Това действие има правно обвързваща сила.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.

II. ДОСТАВКА


Доставката може да бъде извършена от Art me за град София или от куриер, в зависимост от уговорката между клиента и търговеца. В първия случаи клиентът свърза с търговеца на посочените телефон/имейл за контакт и се уточняват подробностите за доставката. Търговецът запазва правото си да откаже тази опция за доставка за сметка на куриерска услуга.


Доставка с куриер

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

При изпращане на лесно чупливи прокукти от асортиментът на Art me, служителите ,които подготвят  пратките извършват проверка заедно с куриера от съответната Спедиторска Фирма и правят застраховка, която включва и опция "Провери преди получаване".

В такива случаи клиентът е длъжен да провери  целостта на получавания артикул пред куриера и ако има проблем да състави констативен протокол ,от който ясно да е видно какъв точно е проблема. В случай на евентуални получени при транспорта дефекти отговорност носи спедиторска та фирма всички искания за обезщетение трябва да бъдат отправени към Спедитора, а не към Artm me.


8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на наш колега. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Art me не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от нас са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Art me се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


9. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е между 2 и 14 работни дни. Това означава, че срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. В случай на забавяне в посочените срокове за доставка, клиентът бива уведомен своевременно от наш сътрудник.

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.artme.bg сключва с Потребителя договор за покупка съдържащ данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на загуба на договора за покупка;

б) при опит за ремонт или отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен (монтажен) център;

в) в случай на повреди от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на www.artme.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до клиента. Транспортните разходи се изчисляват в зависимост от обема и теглото на стоката и тарифата на спедиторската фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.artme.bg.


11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка, използвайки посочените начини за комуникация със сътрудници от екипа.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Art me  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.artme.bg.


14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:


•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.artme.bg услуги;

•    да уведомява незабавно www.artme.bg  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети www.artme.bg  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.ARTME.BG, OЩЕ НАРИЧАН ТЪРГОВЕЦ

15. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. Търговецът  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  

17. Търговецът  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Art me  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрeз www.artme.bg

17а. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).


18. Art me  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.


19 Търговеца има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.


20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес  sales.artme.bg@abv.bg. Търговеца събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.


21. www.artme.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.


22. www.artme.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ЛИЧНИ ДАННИ

23. Потребителя/клиента се идентифицира с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласяване с Общите условия и за направената поръчка. Данните се  съхраняват в лог - файлове на сървъра на сайта, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга необходима информация.

24. Art me гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, както и че те няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Личните данни на потребителя/клиента са защитени, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Аrt me може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

25.www.artme.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и информацията трябва да се предостави по силата на закона.

26. Art me има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

27. Информацията по предходния член може да бъде използвана, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales.artme.bg@abv.bg . Art me събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще използваna информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.